Πληροφορίες


Χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας Τεχνικές-Εμπορικές για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τα μηχανήματα ή για να μάθετε το πλησιέστερο σε εσάς σημείο πώλησης.
Χρησιμοποιήστε τη φόρμα Τεχνική Υποστήριξη-Ανταλλακτικά για πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη σχετικά με τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση του μηχανήματος.