Запитване за Информация


Каквото и да е вашето запитване, моля свържете се с нас !
Отправяйте запитвания до Техническо-Търговски характер отдел, за да получите информация и изяснения по отношение на нашето оборудване или да узнаете, кой е най-близкия до вас магазин.
Отправяйте запитвания до отдел Техническо обслужване-Резервни Части,за да получите информация и разяснения по отношение на резервните части, необходими за ремонта на машината.