Τριβεία με ταινία - Τριβεία με δισκο

The belt grinding machine and disc grinding machines are machines that work by abrasive belts or abrasive discs and are designed to perform operations of grinding, deburring, linishing and finishing of any metal material. This machine are also called belt grinder, belt sander, disc sanders and linishing machines. Belt grinding machine are versatile because they allow to work elements of various shapes and sizes with different types of grinding, from heavy removal to surface finishing. The quality of the grinding or the aggressiveness of removal is determined by the grit of abrasive belts or abrasive discs and in trade there are several for any type of work you want to work.
Τριβεία<br/> με κατευθυνόμενη ταινια<br/> για εργασίες σε πλάκα
Τριβεία
με κατευθυνόμενη ταινια
για εργασίες σε πλάκα
Abrasive belt machine with orientable arm suitable for sanding, grinding deburring and finishing, processing in general that do not require heavy removal. The elements can be positioned on the workpiece support to perform squaring operations or for smoothing operations.
Τριβεία<br/> με κατευθυνόμενη ταινια<br/> για εργασίες σε τροχo καουτσοyκ
Τριβεία
με κατευθυνόμενη ταινια
για εργασίες σε τροχo καουτσοyκ
Abrasive belt machines with orientable telescopic arm suitable for grinding operations for elements having irregular shapes, curved and profiled, grindings and burrs removal and surface finish. Processes typically requiring strong pressure on rubber wheel or big removals.
Τριβεία με ταινία<br/> για εργασίες σε πλάκα και<br/> σε τροχo καουτσοyκ
Τριβεία με ταινία
για εργασίες σε πλάκα και
σε τροχo καουτσοyκ
Abrasive belt machines suitable for sanding, grinding and deburring of heavy removal, processing typically requiring strong pressure on rubber wheel. The elements can be positioned on the workpiece support for machining on rubber wheel or directly on the abrasive belt for smoothing operations.
Τριβεία με δισκο
Τριβεία με δισκο
Abrasive disc machines suitable for perform squaring operations or for smoothing operations of high precision. The flattening process takes place by abrasive disc direct glued on metal disc, as there is no friction between the abrasive disc and disc behind and this allows you to make perfect flats.