Τροχιστικά χείλους σωλήνων

The Pipe notching machines also called "abrasive notcher" or "tube notcher" are machines that work by abrasive belts. Pipe notching machines are designed to prepare tube corner joints for welding process. The notching is a specific processing performed on pipes and tubular square or rectangular section in any metallic material generally iron and steel. The processing is performed by the abrasive belt that mounted on the contact roller acts as a matrix and determines the diameter of notching.The belt grinding notches are indicated for the construction of handrails, railings, bicycle frames , motorcycle frames and go-kart frames, structures, trusses, plumbing pipes etc.
Τροχιστικά χείλους σωλήνων<br/> για αυλακώσεις<br/> σε κεφαλη σωληνα
Τροχιστικά χείλους σωλήνων
για αυλακώσεις
σε κεφαλη σωληνα
Pipe notching machines are used to notch / grind pipe tube end to prepare the end for welding.
The notching angle is adjustable from 90 ° to the most inclined by 30 °.
The notch capacity are tube diameter / side minimum 20 mm in diameter / side maximum 245 mm.
Τροχιστικά χείλους σωλήνων<br/> για αυλακώσεις<br/> κατα μηκος σωληνα<br/> και κεφαλη σωληνα
Τροχιστικά χείλους σωλήνων
για αυλακώσεις
κατα μηκος σωληνα
και κεφαλη σωληνα
Pipe notching machines are used to notch / grind pipe or tube end and longitudinal grooving to prepare the corners joint for welding. The belt grinder arm is hinged to the base, rotating it, the machine can work in two positions: - vertical tape: used to notch / grind pipe or pipe on longitudinal grooving. - vertical tape: used to notch / grind pipe or tube end. The notch capacity are tube diameter / side minimum 20 mm in diameter / side maximum 145 mm.