ART.60 - Sgolatura sulla testa - rotazione morsa destra - Ømin. 20 ÷ Ømax. 70 mm - st711