Žiadosť o informácie


Neváhajte sa na nás obrátiť s akoukoľvek žiadosťou !
Použite kategóriu žiadosti Technicko-obchodná, ak chcete získať informácie a vysvetlenia týkajúce sa našich strojov alebo ak chcete vedieť, kde sa nachádza naše predajné miesto situované najbližšie k Vášmu bydlisku.
Použite kategóriu žiadosti Asistenčnú službu pre náhradné diely, ak potrebujete informácie a asistenčnú službu v súvislosti s náhradnými dielmi potrebnými na opätovné uvedenie stroja do chodu.